organisatie
  • Organisatie
  • Pers
  • Met dank aan
  • Contact

Informatie over de Koorbiënnale:

De missie en visie van de Koorbiënnale:
Missie: De Koorbiënnale geeft een nieuwe betekenis aan koor- en vocale muziek, dit door onder andere de presentatie en ontwikkelen van eigentijdse, innovatieve koorwerken en ensembles die op het snijvlak opereren van traditie en vernieuwing veelal geïnspireerd door actuele en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen.

Visie: Koor- en vocale muziek gaat over mensen en alle facetten die in een leven voorbijkomen. Koor- en vocale muziek is bij uitstek de verhalende uitingsvorm die vorm kan geven aan emoties, ontroering, reflectie en verbinding. De Koorbiënnale wil een kwaliteit versterkende en inspirerende schakel zijn in de veelomvattende wereld van ensembles, koren, componisten en publiek en ontwikkelt daarbij ook nieuwe en eigentijdse samenwerkingsvormen met o.a. uitingen uit andere kunstdisciplines. Zij wil daarbij het publiek uitdagen maar ook uitnodigen tot het zelf zingen. De Koorbiënnale ziet het samen zingen als een belangrijk middel om te komen tot een betere wereld.

Onderstaand vindt u alle informatie rondom de ANBI-status van de Koorbiënnale:
Algemene informatie over de Koorbiënnale
Jaarrekening Koorbiënnale 2014
Jaarrekening Koorbiënnale 2015
Jaarrekening Koorbiënnale 2016
Jaarrekening Koorbiënnale 2017

Het Team van Koorbiënnale 9:
Artistieke leiding: Neil Wallace
Zakelijke leiding: Kristien Jansen
Productie Haarlem: vacature
Producties buitenlocaties Haarlem: Antje Ehrenburg
Productie Amsterdam: Eline Snoek
Bureau, korenmarketing en coördinatie participatie: Marijk Kuijt
Marketing, communicatie & pr: Claire Reeves
Vrijwilligers coördinatie: Niek van Noppen
Fondsenwerving: BDFunding
Grafisch ontwerp: Das Buro
Foto's tijdens festival: Melle Meivogel

Bestuur Internationale Koorbiënnale Haarlem:
Voorzitter: Monica Damen
Secretaris/penningmeester: Erik Groot
Lid: Tido Visser
Lid: Floris Hurts

Vrijwilligers:
De Koorbiënnale wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet en betrokkenheid van veel vrijwilligers. 

Website
Teksten: Frank van der Schaar, Kristien Jansen & Claire Reeves
Foto's: Melle Meivogel, Onno van Amedije, Theo Out
Website bouw: Bitman

Partners
Philharmonie Haarlem, City Marketing Haarlem, Nederlands Kamerkoor, Cappella Amsterdam, Muziekgebouw aan ‘t IJ, Federatie Haarlemse Koren, Muziekinstituut St Bavo en BALK/Licht Vocaal.

Privacy beleid
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Internationale Koorbiënnale Haarlem en Amsterdam heeft als tweejarig muziekfestival op meerdere niveaus de beschikking over informatie van bij het festival betrokken personen en organisaties. 
Hier kunt u lezen hoe daar mee om wordt gegaan.

Voor vragen, opmerkingen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens of met betrekking tot het privacy beleid van de Internationale Koorbiënnale kunt u mailen naar: info@koorbiennale.nl

Rechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en intellectueel eigendomsrecht) op deze website (waaronder teksten en foto's) zijn eigendom van de Internationale Koorbiënnale of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koorbiënnale via info@koorbiennale.nl